vzdelávacie a rozvojové programy

communication

Komunikovať nás baví

sales

Predávame s radosťou

leadership

Vedieme ľudí príkladom

self-growth

Neustále sa rozvíjame

tréningy na mieru

custom trainings

Neustále sledujeme, akým spôsobom sa vyvíja trh, mení sa zákazník a jeho správanie. Vďaka tomu našim klientom môžeme ponúknuť rozvojovú aktivitu, ktorá zodpovedá súčasným požiadavkam a trendom.

Naši zákazníci si môžu vybrať vzdelávací program z ponuky tréningov, častejšie však pre klientov pripravujeme a realizujeme tréningy „na mieru“. Tréningy realizuje v uzatvorených skupinách. Aké má výhody takýto tréning?

  • Obsah tréningu je pripravený v spolupráci so zákazníkom presne podľa jeho potrieb
  • Príklady a modelové situácie sú priamo z praxe zákazníka
  • Prehlbuje sa komunikácia medzi zamestnancami
  • Účastníci si navzájom vymieňajú skúsenosti
  • Neformálna atmosféra pomáha zlepšovať medziľudské vzťahy v tíme