Jedným z novodobých fenoménov doby, ktorý ako neznámy návštevník obchádza chodby firiem, ordinácií, ale napríklad aj škôl, je pojem "Syndróm vyhorenia". O čo sa vlastne jedná? O fyzický alebo duševný stav? Syndróm vyhorenia nie je iba stav telesného, citového a duševného vyčerpania. Môže byť predchodcom dôležitých životných zmien, nášho osobného...

Ohlasy absolventov

Petra Srnková

"Tréningy THE BEST TEAMU sú naozaj Tréningy so srdcom vďaka prístupu lektorov. Otvárajú cestu nielen k sebarozvoju v pracovnom, ale aj osobnom živote. Z každého tréningu som si odniesla  veľmi veľa podnetov, ktoré využívam. Priala by som každému, aby mohol absolvovať tieto ľudské, energické, veselé a predovšetkým účinné tréningy... " 

 

Erik Kaľavský

"POZNAJ SÁM SEBA!" 

"Vďaka tréningu THE BEST TEAMU som zmenil svoj život. A nie len môj  :-)      

Je ťažké nájsť dokonalého zamestnanca, vďaka THE BEST TEAMU si vytesáte diamanty z toho, čo máte..."


Chcete sa dozvedieť viac?