Manažérsky koučing 

"Je mi veľkou cťou, že som  ako koučka a konzultantka pozývaná do firiem, aby som členom vedenia alebo stredného a nižšieho manažmentu pomohla dosiahnúť pozitívne zmeny v rôznych oblastiach ich pracovného života. Vnímam to ako česť, že môžem odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti a sprevádzať manažérov na ich ceste sebarozvoja. 

Rozvoju dospelých sa venujem  viac ako 20 rokov v pozícii lektorky, konzultantky a koučky. Poslanie koučky prišlo do mojho života prirodzene so zvyšovaním skúseností v pozícii lektorky manažérskych skupinových tréningov. Naše  tréningy so srdcom sa stretávali s tak výrazným ohlasom, že sa neustále zvyšoval záujem o individuálny rozvoj manažérov. Aj keď mám veľmi rada prácu so skupinami pri firemných tréningoch, veľmi ma napĺňa aj spolupráca s jednotlivcami formou koučingu a mentoringu. 

Pri koučingu manažérov sa zameriavam na rozvoj emočnej inteligencie, sebariadenia a manažérskych kompetencií. Tieto oblasti považujem za základné kamene pre manažéra, ktorý chce byť úspešný a zároveň vyrovnaný a spokojný." 

 PAVLÍNA PELCOVÁ      certifikovaná Mindset koučka