Manažérsky koučing 

Kto vás bude koučingom sprevádzať?

"Je mi veľkou cťou, že som  ako koučka a konzultantka pozývaná do firiem, aby som členom vedenia alebo stredného a nižšieho manažmentu pomohla dosiahnúť pozitívne zmeny v rôznych oblastiach ich pracovného života. Vnímam to ako česť, že môžem odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti a sprevádzať manažérov na ich ceste sebarozvoja. 

Rozvoju dospelých sa venujem takmer 20 rokov v pozícii lektorky, konzultantky a koučky. Poslanie koučky prišlo do mojho života prirodzene so zvyšovaním skúseností v pozícii lektorky manažérskych skupinových tréningov. Naše  tréningy so srdcom sa stretávali s tak výrazným ohlasom, že sa neustále zvyšoval záujem o individuálny rozvoj manažérov. Aj keď mám veľmi rada prácu so skupinami pri firemných tréningoch, veľmi ma napĺňa aj spolupráca s jednotlivcami formou koučingu a mentoringu. 

Pri koučingu manažérov sa zameriavam na rozvoj emočnej inteligencie, sebariadenia a manažérskych kompetencií. Tieto oblasti považujem za základné kamene pre manažéra, ktorý chce byť úspešný a zároveň vyrovnaný a spokojný." 

 PAVLÍNA PELCOVÁ - certifikovaná koučka

Ako prebieha koučing?

Koučing prebieha formou rozhovoru založeného na vzájomnej dôvere a rešpekte. Pri rozvoji manažérov využívam rôzne metódy práce - koučing, mentoring a individuálny tréning. Každé koučovacie stretnutie prispôsobujem na mieru osobnosti a potrebám manažéra. 

Chcete vedieť viac?

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.