HOŘET A NEVYHOŘET

seminář zaměřený na prevenci syndromu vyhoření

Jedním z novodobých fenoménů doby, který jako neznámý návštěvník obchází chodby firem, ordinací, ale například i škol, je pojem "Syndrom vyhoření". O co se vlastně jedná? O fyzický nebo duševní stav? Anebo obojí? Chronické vyčerpání má mnoho podob a předchází mu v časovém sledu několik fází, které je možné rozeznat, zachytit a z jedoucího "hořícího rychlíku" ještě včas vystoupit. Jak vystoupit? Dozvíte se na semináři Hořet a nevyhořet...

CO SE DOZVÍTE?

Zda se k syndromu vyhoření přibližujete... Poznáte vnější a vnitřní příčiny...  Poznáte důležitost uvědomění si aktuální situace a identifikaci potřeby ke změně... Seznámíte  se s 5 velmi účinnými kroky, jak úspěšně syndromu vyhoření předcházet. 

PŘÍNOSY PRO VÁS

Naučíte se včas rozeznat signály, které syndrom vysílá.

Získáte nový pohled na stres a zátěžové situace.

Najdete cestu k vnitřní motivaci.

Objevíte potenciál, který se ve vás skrývá.

Přehodnotíte svoje hodnoty a vize.

Máte zájem o seminář pro váš tým?