SITUAČNÍ VEDENÍ

školení vedení lidí

"Ve správný okamžik, na správném místě, správným způsobem." Tento výrok skvěle vystihuje schopnost přirozených lídrů umět citlivě přizpůsobit svůj styl vedení lidí jednotlivcům. K rozhodnutí, jaký styl použít, slouží lídrům jejich vnímavost, pozornost, emoční inteligence, znalost lidí, zkušenost a a rovněž znalost vhodných způsobů vedení, které  vám rádi představíme na tréninku Situační vedení.

CO SE DOZVÍTE?

Poznáte bariéry úspěšného vedení lidí a způsoby, jak je odstranit. Poznáte čtyři  základní styly situačního vedení. Kdy a jak jednotlivé styly využít. Jak jednotlivé styly využít při motivaci a rozvoji lidí. 

PŘÍNOSY PRO VÁS

Přirozeně posílíte svoji pozici lídra. 

Posílíte a využijete silné stránky vašich lidí. 

Posílíte motivaci celého týmu. 

Máte zájem o školení pro váš tým?