Teambuilding

Pomáháme týmům k úspěchu

Teambuilding otevírá originální protostor pro poznání týmových konstelací, rozvoj vztahů a rezonanci emocí. Je to důležitý moment v budování týmové dynamiky. Umožňuje změnit prostředí, tempo a učit se ze společných zážitků. Jeho scénář reflektuje dopředu dohodnuté cíle: 

Co má teambuilding zrcadlit? 
Kam má tým dovést? 

Společně v jednom časoprostoru...

  1. poznáváme svoje týmové role
  2. nasloucháme si a organizujeme spolupráci
  3. hovoříme o prioritách a volíme strategie
  4. prohlubujeme důvěru
  5. využíváme přirozenou kreativitu a důvtip
  6. uvolňujeme pracovní stres
  7. získáváme novou energii

...pomocí týmových technik...

...pomáháme týmům k úspěchu.

Na cestě plné společných zážitků na zemi, ve vzduchu i na vodě vás bude provázet zkušený tým pod vedením specialisty na teambuilding.

Zdeněk Novotný,  specialista na teambuildingové a volnočasové aktivity, autor několika desítek originálních teambuldingových konceptů.