MOTIVAČNÝ ROZHOVOR

tréning vedenia hodnotiaceho rozhovoru

Hodnotenie pracovného výkonu môže byť veľmi silným motivačným nástrojom. Aby sa však stalo efektívnou súčasťou vedenia, musí ho manažér vedieť dobre pripraviť, dodržiavať správny postup a riadiť jeho priebeh. To všetko sa absolventi naučia na tréningu Hodnotiaci rozhovor.

Čo sa dozviete?

 • Aký význam má hodnotiaci rozhovor...
 • Akú rolu hrajú pri rozhovore emócie...
 • Ako viesť rozhovor ľudsky a efektívne...
 • Ako rozhovor prispôsobiť podľa typu človeka..
 • Čo si na rozhovor pripraviť...
 • Spoznáte postup hodnotiaceho rozhovoru...
 • Hodnotiaci rozhovor = motivačný nástroj

Prínosy pre vás:

 • vzrastie vaša sebadôvera pri vedení hodnotiaceho rozhovoru
 • získate tipy na zvládnutie náročných situácií pri rozhovore
 • intenzívne si precvičíte vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • získate nový nástroj na zvýšenie motivácie pracovníkov

Máte záujem o tréning?