KOMUNIKOVAŤ = ZDIEĽAŤ

kurz efektívnej komunikácie

80 % úspechu je schopnosť vychádzať s ľuďmi. K tomu potrebujeme komunikovať. Bez komunikácie človek nie je schopný zvládať sám seba, svoje okolie a mať dobré vzťahy s ľuďmi. Dobrá správa je, že sa v komunikácii môžeme nielen zlepšovať, ale môže sa stať našou najúčinnejšou cestou k ostatným ľuďom v pracovnom aj osobnom živote. Nástroje aj pomocná ruka na tejto ceste na váš čakajú na kurzu Efektívnej komunikácie...

ČO SA DOZVIETE?

Spoznáte svoje silné stránky pri komunikácii... Prečo sa vám s niekým komunikuje lepšie... Ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí... Aké argumenty použiť... Čo je to naozaj efektívna komunikácia...  Ako posilniť a cielene využiť svoju verbálnu komunikáciu... Spoznáte silu neverbálnej komunikácie... Že kto sa pýta, vedie rozhovor... Prečo a ako klásť správne otázky...

PRÍNOSY PRE VÁS

Vzrastie vaša sebadôvera pri komunikácii.

Dokážete sa prirodzene prispôsobiť komunikácii druhej strany.

Dokážete vybrať správne argumenty.

Zvýšite presvedčivosť vašej verbálnej a neverbálnej komunikácie.

Stanete sa lepším poslucháčom.

Máte záujem o kurz pre váš tím?