Tréningy komunikácie

Zlepšujeme komunikáciu v pracovnom aj osobnom živote

  KOMUNIKOVAŤ = ZDIEĽAŤ

  Tréning efektívnej komunikácie  

HOVOR JAZYKOM JEHO KMEŇA 

Tréning osobnostnej typológie  

 PRESADIŤ SA JE UMENIE 

 Tréning asertívnej komunikácie

Zaujímate sa aj o ďalšie témy?