Školenia pre firemné tímy

Viac ako obyčajné školenia...

Tréningy so srdcom - viac ako obyčajné školenia. Tento názov dali našim aktivitám samotní účastníci našich programov. Veľakrát sa tento slogan opakoval v spätnej väzbe na naše školenia, kurzy či tréningy. A naozaj vystihuje charakter našeho vzdelávania. Do každej aktivity dávame svoje srdce. Zastávame názor, že keď chceme účastníkov niečo nové naučiť tak, aby to naozaj aplikovali v praxi, musíme byť nielen odborníci, ale predovšetkým ľudia, ktorí milujú činnosť, ktorú robia. Iba ten, kto horí, môže zapalovať.... A my naozaj horíme :-)