Právě teď je ten správný čas...

04.03.2021

V úvodu Rebelského blogu jsem psala, že jsem hrdá na to, že jsem "made in Czechoslovakia". Rovněž jsem vám prozradila, že mám velmi ráda svoje poslání, činnost, kterému se roky věnuji - rozvoj, vzdělávání a podporu lidí ve firmách. Při této příležitosti jsem měla tu čest, potkat se s mnoha manažery a podílet se na jejich rozvoji. Jedním z častých témat našich debat bylo téma změny a krizové situace. Jak změny, (zvláště ty neplánované), přijmout, jak změny komunikovat, jak svoje lidi na změny připravit, jak je při změnách či v krizové situaci podpořit.

Ano, jsem stále hrdá na naše dvě malebné země... Na co už však tolik hrdá nejsem, je přístup vedení té "největší firmy" - vlády ke krizové situaci a komunikování změn. Možná někdo namítnete, že na současné změny nebyl nikdo připraven a proto je i pro vládu těžké najít tu správnou cestu.

Jenže...

  1. Už je to rok neustálých změn, takže se ze změny vlastně stala "norma" :-)
  2. Rok je dost dlouhá doba na to,  změnit svůj přístup ke změnám :-)
  3. Přístup těch "nejvyšších" stále postrádá základy ke zvládnutí změny. Chybí tři pilíře, které vytvoří pevný most, na kterém mohou lidi převést bezpečně na druhou stranu

O jaké pilíře se jedná? Zná je mnoho manažerů, kterým zaleží na lidech, kteří chtějí zvládnout změny co nejlépe a kteří si uvědomují sílu slov, kterými své lidi podporují...

PLÁN - stanovit si cíl

Vytvořit pomyslnou mapu, která pomáhá na cestě nejen průvodci změnou -manažerovi, ale především lidem, které vede. Pokud lidé vidí cíl a smysluplnou cestu k němu, pak jsou ochotni přelézat i nelehké překážky, které je na cestě čekají, protože v tom vidí SMYSL. Už vidíte podmínku úspěchu? Ano, máte pravdu. V první řadě musí mít naprosto jasno o cíli ten, kdo změnou provází. A ruku na srdce, opravdu vidíme tento přístup od lidí, kteří by měli být pro ostatní vzorem?

RACIO - oznámit změnu srozumitelným a přijatelným způsobem

Mít cíl a jasno v tom, co chci změnou dosáhnout, ještě nemusí být zárukou úspěchu. Pokud nedokážu změnu správně komunikovat a vysvětlit, bude i ta nejlepší myšlenka určena k zániku. Čím většímu množství lidí změnu komunikujeme, tím důležitější a náročnější bude volba slov.

A především, je velmi účinné, zaměřit naše poselství na to, co lidem změna a s ní spojené překážky na cestě PŘINESE. Nikoliv na zdůrazňování, jaké tresty a újmy přijdou, když změnu lidé nepřijmou. Malá změna, že? A velmi, velmi účinná. Lidé jsou moudří a netřeba z nich dělat nesvéprávné bytosti, které musíme tahat na nitkách jako loutky. Pokud budeme mít jasno v tom, co chceme, a komunikujeme změnu pro lidi přijatelným způsobem, máme skvěle našlápnuto k úspěšnému dosažení změny. Rozhodně jsme tím položili základ pro vybudování důvěry. K jejímu podpoření využijeme třetí pilíř.

EMOCE - Podpořit a povzbudit

Člověk je tvor emoční. Z mé mnohaleté praxe lektorky a koučky však vím, že čím vyšší pozice, čím vyšší manažer, tím menší pochopení pro emoce svých lidí. Jsou výjimky, světlé a zároveň skvělé výjimky, jejichž emoční vyspělost z těchto lidí činí přirozené lídry, pro které jejich lidi pracují s radostí. A právě při komunikování změn je nesmírně důležité vnímat lidské emoce a reakce, které jsou s nimi spojené - strach, obava, nejistota a mnoho dalšího, co změny a zvláště ty dlouhodobé přináší. Pravda, jsou i lidé, kteří změny vítají, ale primární je přirozená obava z neznámého. Co lidé kromě cíle a srozumitelných slov při změnách potřebují? Povzbudit, podpořit, dát najevo, že jsme tu pro ně, že v tom nejsou sami a rovněž... hovořit s nimi, vyslechnout je. Kolik vrcholných manažerů toto opravdu dělá? Obrázek si učiňte sami :-)

Ano, nejsem hrdá na "manažery" nejvyšší firmy, vlády, protože právě tyto základní pilíře postrádám... Jsem však hrdá na manažery firem, velkých či malých týmů, kteří v současné, velmi nelehké době pomáhají svým lidem změny i pomocí těchto třech pilířů zvládnout. Jsem vděčná za to, že na této cestě mnoha firmám můžeme podat pomocnou ruku, nebo v našem případě "pomocné slovo".

Právě teď je ten správný čas podpořit to nejcennější, co ve firmě máte - vaše lidi.