Veni, vidi, covidi...

24.10.2020

Veni, vidi, vici... Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem... známý výrok vystihující snadné vítězství, který se připisuje Caesarovi, zná mnoho lidí a dokonce se jím nevědomky řídí...

Ano, zvykli jsme si vyhrávat a dokonce lehce. Nad jakoukoliv situací... Na vše je návod, stačí si zadat problém do vyhledávače a vyběhnou nám stovky i tisíce stránek a řešení. Stačí jen sáhnout a použít. Jenže... Který návod vybrat, když jsou jich tisíce? Tak asi ten, který mi vyběhne jako první, který má nejvíce shlédnutí, stáhnutí či "lajknutí". To bude asi ten správný. Tak proč hledat jiné možnosti, jiné řešení, nebo dokonce hledat SVOJE VLASTNÍ nápady a myšlenky? PROČ? Protože nás tato snadná cesta vede k "lehkému" vítězství a zároveň k velké prohře. Přestáváme využívat svoji vlastní moc, svoje vlastní schopnosti a možnosti a dobrovolně svoji sílu dáváme do rukou druhých. A následně jen čekáme, že za nás vše vyřeší. A když řešení nepřichází, tak se zlobíme. Na sebe? Jistěže ne. Na ty druhé, kterým jsme odevzdali moc nad námi... Možná lehké, ale rozhodně ne vítězství.

Veni, vidi, covidi... Každý z nás má v rukách nejkrásnější svobodu, svobodu volby. My sami si volíme, jak se zachováme v každé chvíli. Neovlivníme situaci, ale ovlivníme naší reakci. Neovlivníme přítomnost nového koronaviru, ale ovlivníme náš přístup k němu. Jen my sami se rozhodujeme, zda se necháme "bombardovat" mnohdy i rozporuplnými informacemi z médií, zda budeme hltat stoupající křivky na grafech, zda budeme počítat, kolik lidí potkáme bez roušky a mohla bych vyjmenovávat spoustu dalších destruktivních aktivit, které v nás pomaloučku, avšak spolehlivě posilují emoci s názvem "strach". Dlouhodobý strach = stres. Vystrašení lidé = snadná manipulace. Ne nechci vás strašit, to rozhodně ne. Máme totiž svobodu volby.

My sami se můžeme rozhodnout, že změníme svůj pohled, vnímání i reakci. Že tuto nelehkou dobu covidovou budeme vnímat jako zkoušku, jako možnost, dokonce jako šanci ke změně.

Mnoho lidí se změn bojí. Je to přirozené, máme v sobě zakódovanou obavu z neznámého. A neznámé nás ohrožuje. Jenže... Každá změna nepřináší jen ohrožení, ale i příležitost. Změna přináší vývoj. A jsme opět u svobody volby. Když své myšlení zaměříme na ohrožení - uvidíme ho všude, uslyšíme ho ze všech stran, budeme se setkávat s lidmi, kteří svými názory ohrožení umocní a necháme se svázat strachem. Když své myšlení zaměříme na příležitost, uvidíme šanci, šanci na vývoj, šanci na změnu. Na změnu, která však nečeká venku, ale uvnitř. Uvnitř každého z nás. Dostali jsme šanci zklidnit se a poslouchat velmi důležitý a přitom mnohdy tak opomíjený hlas, náš vnitřní hlas, naši intuici, naši vlastní moudrost. On tam ten hlas byl vždy a mnohdy na nás intenzivně volal: "Haló jsem tady, poslouchej mě..." a snažil se všemožně upoutat naší pozornost, avšak uspěchaná, na výkon a výsledky zaměřená internetová doba mu příliš nepřála. Zklidnit se, dát prostor své intuici, vydat se do hloubky svého já, hledat svoje vlastní řešení a přístupy, to není cesta snadná, není to "lehké" vítězství... Je to náročná cesta, cesta k odhalení svých sil a schopností vedoucí k nádhernému a zaslouženému vítězství. A vítězem je každý, kdo svůj pohled obrátí a udělá první krok do svého vnitra, kde ho čeká krásný diamant, jeho vnitřní síla.

Svoboda volby - strach nebo vnitřní síla? Je to na každém z nás, jak se rozhodneme. Veni, vidi, covidi.... Jaká je vaše volba?