MANAŽÉR ALEBO LÍDER?

kurz vedenia ľudí

"Skutočný líder sa pozná podľa toho, že jeho ľudia vždy nejakým záhadným spôsobom odvádzajú vynikajúcu prácu" (John C. Maxwell). Úspech vo vedení má však iba ten, kto dokáže získať správnych ľudí pre správnu vec a pretaviť ich talent vo výkon. K tomu nestačí iba charizma a rešpekt, ale predovšetkým práca na sebe a vlastných kvalitách. Vykročme spolu na cestu premeny manažéra v lídra...

ČO SA DOZVIETE?

Aký je rozdiel medzi manažérom a lídrom... Spoznáte svoje silné a slabé stránky... Kedy viesť a kedy riadiť... Kedy a ako použiť koučing... Kedy a ako efektívne delegovať... Ako viesť druhých k tímovej práci... Ako viesť tím vhodnou motiváciou... Ako v sebe neustále rozvíjať lídra...

PRÍNOSY PRE VÁS

Získate nový pohľad na "podriadených".

Dokážete vybrať správny štýl vedenia na jednotlivých ľudí.

Zvýšite samostatnosť a zodpovednosť jednotlivých ľudí.

Získate viac motivovaných ľudí, ktorí sa stotožnia s ich pracovným cieľom.

Posilníte svoj rešpekt a stanete sa vyhľadávaným vodcom.

Máte záujem o kurz pre váš tím?