Mystery shopping

Zisťujeme reálny pohľad na správanie sa predajcov k zákazníkom

Chcete aj vy...     

 1. spoznať reálny pohľad na správanie sa vašich predajcov k zákazníkom? 
 2. spoznať reálny pohľad na komunikačné a predajné zručnosti vašich predajcov?
 3. spoznať silné aj slabé stránky vašich predajcov?
 4. ponúkať jedinečnú a nadštandardnú starostlivosť vašim zákazníkom?
 5. upevniť lojalitu vašich súčasných zákazníkov?
 6. odlíšiť sa od konkurencie?
 7. zefektívniť vaše predajné procesy?
 8. dosiahnuť vaše ciele a zvýšiť predaj?
 9. vitajte, ste tu správne. Využite aj vy služby našich mystery shopperov

Kto využíva náš mystery shopping?

Naše služby využívajú obchodné spoločnosti a spoločnosti ponúkajúce služby. Firmy, ktoré vedia, že objektívne a pravidelné hodnotenie ich zákazníckej starostlivosti je súčasťou ich úspechu a odlíšenia sa od konkurencie. 

Čo získate?

Mystery shopping vám prinesie objektívne a presné  informácie o interakcii vašich predajcov s vašimi zákazníkmi. Získate odpovede napr.  na tieto otázky:

 • Dodržujú predajcovia štandardy zákazníckej starostlivosti, ktoré vaša firma stanovila?
 • Je komunikácia  predajcov so zákazníkmi príjemná?
 • Dokážu predajcovia efektívne zistiť potreby zákazníka?
 • Majú predajcovia dostatočnú znalosť produktov (služieb)?
 • Dokážu  predajcovia prekonať námietky zákazníkov?
 • Snažia sa predajcovia efektívne uzatvoriť predaj alebo iba informujú zákazníkov?
 • Používajú  predajcovia efektívne predajné nástroje?
 • Aké sú najsilnejšie a najslabšie miesta predajcov pri komunikácii so zákazníkmi?
 • Je váš predajný proces efektívny a rýchly?
 • Je prostredie vašich predajní príjemné?
 • Na čo by sa mal zmerať následný tréning vašich predajcov?

Ako postupujeme?

 1. Naplánujeme mystery shoppingový program na  základe vašich špecifických potrieb.
 2. Pošleme vyškolených fiktívnych zákazníkov do vašich predajní, kde získajú informácie vo vopred dohodnutom formáte a čase.
 3. Analyzujeme získané informácie a identifikujeme silné a slabé stránky vašej zákazníckej starostlivosti
 4. Odporučíme kroky k zlepšeniu.
 5. Odprezentujeme vám a odovzdáme zistené informácie a výsledky.