Online kurzy

efektívne zacielené vzdelávanie

Chcete posilniť komunikačné, obchodné a manažerské zručnosti vašich ľudí? Chcete posilniť  ich schopnosť zvládať náročné a stresové situácie?  Potrebujú vaši ľudia naštartovať svoju motiváciu? 

Chcete vašim ľuďom umožniť vzdelávať sa v oblastiach, ktoré individuálne potrebujú rozvíjať práve oni? Chcete im umožniť vzdelávať sa v čase, ktorý im najviac vyhovuje? 

Využite aj vy pre svojich ľudí možnosť vzdelávania formou našich online kurzov.

Čo získate:

  1. Prezentácie s vybranými témami komentované lektormi s 20 ročnou praxou v oblasti vzdelávania, vedenia tréningov, školení a koučingov Pavlínou Pelcovou a Jurajom Pelcom 
  2. Veľmi efektívne vzdelávanie - výber základných informácií - faktov v kombinácii s praktickými príkladmi z praxe lektorov
  3. Možnosť vrátiť sa k jednotlivým témam a tak prehlbovať  zručnosti vo vybraných oblastiach
  4. Vzdelávať svojich ľudí individuálne - presne podľa  potrieb jednotlivcov
  5. Možnosť využiť online živé školenia - webináre priamo s lektormi - v prípade potreby konzultovať aktuálne situácie a prípady
  6. Možnosť využiť online koučing v prípade potreby individuálneho rozvoja
  7. Možnosť prehľbiť získané znalosti prostredníctvom osobného tréningu alebo školenia celého tímu

Webináre a školenia zamerané na zlepšenie komunikačných zručností

AKO SA ZLEPŠIŤ V KOMUNIKÁCII...

AKO EFEKTÍVNE KOMUNIKOVAŤ...

AKO SI ZLEPŠIŤ AKTÍVNE POČÚVANIE...

AKO SA STAŤ SKVELÝM REČNÍKOM...

AKO ČÍTAŤ REČ TELA...

AKO ASERTÍVNE POVEDAŤ NIE...

Webináre a školenia zamerané na zlepšenie predajných zručností

AKO VIESŤ OBCHODNÝ ROZHOVOR...

AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM OBCHODNÍKOM...

AKO SA STAŤ ÚSPEŠNÝM PREDAJCOM...

AKO REAGOVAŤ NA NÁMIETKY...

AKO VIESŤ OBCHODNÝ TELEFONÁT...

AKO SI ZLEPŠIŤ AKTÍVNE POČÚVANIE...

Webináre a školenia zamerané na zlepšenie manažérskych zručností

AKO SA STAŤ LÍDROM...

AKO SPRÁVNE DELEGOVAŤ...

AKO VIESŤ ĽUDÍ...

AKO MOTIVOVAŤ ZAMESTNANCOV...

Webináre a školenia zamerané na sebarozvoj

AKO SI PLÁNOVAŤ ČAS...

AKO ZVLÁDAŤ ZMENY S ÚSMEVOM...

AKO PRACOVAŤ Z DOMU...

AKO VYKROČIŤ Z KOMFORTNEJ ZÓNY...

AKO PREDCHÁDZAŤ SYNDRÓMU VYHORENIA...

AKO NAŠTARTOVAŤ SVOJU MOTIVÁCIU...

Máte záujem o viac informácií?

Vyberte si témy, o ktoré máte záujem a kontaktujte nás.