Osobnostný poker

Hra so silným emocionálnym zážitkom pre firemné tímy  

Ste pripravení hrať (sa)?

Chcete zlepšiť atmosféru vo vašom tíme? Chcete zlepšiť porozumenie? Chcete urobiť z obávanej spätnej väzby najsilnejší nástroj komunikácie vášho tímu? Chcete viac spoznať sami seba aj kolegov? Máte navyše radi hru a napätie? Ste naozaj pripravení pozrieť sa do nastaveného zrkadla vášho tímu? ÁNO? Prijmite pozvanie na hru Osobnostný poker. Čaká vás hra so silným emocionálnym zážitkom s okamžitým i dlhodobým účinkom.

Čo pri hre získate?

Ťažiskom osobnostného pokeru je hravou formou spoznať seba a ostatných. Hra napomáha uvedomiť si účinok vlastného správania sa. Hráči sa dozvedia, ako ich správanie pôsobí na ostatných, ako ho iní vnímajú, chápu a prežívajú. Výsledok hry je východiskovým bodom pre hlbší rozbor na individuálnej a skupinovej báze. Hra je vhodná predovšetkým na:

  • overenie individuálnych predností
  • vyjasnenie oblastí pre ďalší rozvoj
  • určenie pozície v tíme
  • rozvoj tímu
  • lepšie vzájomné spoznanie sa
  • naučenie sa poskytovania a prijímania spätnej väzby
  • precvičenie poskytovania spätnej väzby

Kto (sa) bude hrať?

    Pracovné a projektové tímy, obchodné tímy,  manažérske tímy. Váš tím? 

Kto vás bude hrou sprevádzať ?

Lektori s 20 ročnou praxou v rozvoji a vzdelávaní skupín aj jednotlivcov.

Vyberte si hru pre váš tím:

  • 1 denný tréning pre skupiny - podľa cieľa a zamerania skupiny. Dôraz je kladený na skupinový hlbší rozbor s lektormi po vlastnej hre.
  • ½ denná teambuildingová aktivita pre tím v rámci iného programu (súčasť porady, workshopu atd.)