Pavlína Pelcová

Spolumajiteľka vzdelávacej firmy THE BEST TEAM s.r.o., certifikovaná lektorka a koučka s takmer 20 ročnou praxou vo vzdelávaní a rozvoji dospelých. Pri vzdelávaní využíva aj bohaté skúsenosti z  manažérskych pozícií v medzinárodnej spoločnosti, kde pôsobila.  

Orientuje sa na manažérske, komunikačné a motivačné tréningy, avšak jej "srdcovkou" sú  aj sebarozvojové témy, ktoré pomáhajú účastníkom otvoriť oči aj srdiečka, spoznať lepšie samých seba, odhaliť vlastné silné stránky a nájsť cestu k sebe aj k druhým.

"Robím to, čo ma úžasne baví a napĺňa. Viem, aké to je, zažívať pri svojej "práci" flow a mojim prianím a poslaním je, pomáhať druhým ľuďom k tomu, aby aj oni zažili tento pocit. Ako?

Pomáham im odhaliť ich osobnostný typ aj ich veľakrát neobjavené alebo potlačené silné stránky. Pomáham im zistiť, či sa k nim nepribližuje (v súčasnej dobe veľmi aktuálny) syndróm vyhorenia a keď áno, ako ho úspešne zvládnuť. Pomáham im tiež naštartovať ich hnací motor - motiváciu.

A čo je motiváciou pre mňa? Spätná väzba od absolventov - čo všetko im funguje, čo sa im začalo dariť a pod. Keď nám po pár týždňoch povedia, čo všetko sa v ich pracovnom, veľakrát aj osobnom a rodinnom živote pozitívne zmenilo, tak sa teším spoločne s nimi..."

Chcete ma kontaktovať?