PREDÁVAM S ĽAHKOSŤOU

tréning predajných zručností pre obchodných zástupcov

Skvelým obchodníkom sa nikto nenarodí, ale obchodné zručnosti sa dajú získať trpezlivým tréningom a veľkou chuťou po úspechu. Chcete aj vy zlepšiť svoje obchodné zručnosti? Prijmite pozvanie na tréning predajných zručností pre obchodných zástupcov.

Čo sa na tréningu dozviete?

 • Či sa môže  obchodníkom stať každý...
 • Ako jednať s rôznymi typmi zákazníkov...
 • Akú veľkú rolu hrajú pri predaji emócie...
 • Spoznáte jednoduchú štruktúru rozhovoru..
 • Ako zákazníka osloviť a zaujať...
 • Prečo a ako viesť rozhovor otázkami...
 • Ako zákazníka presvedčiť...
 • Že námietky sú skvelé...
 • Ako úspešne uzatvoriť predaj...

Prínosy pre vás:

 • vzrastie vaša sebadôvera pri obchodnom rozhovore
 • naučíte sa oslovovať zákazníka nenásilne, prirodzene a hlavne účinne
 • dokážete hovoriť rečou vášho zákazníka
 • vďaka jednoduchej štruktúre skrátite čas u zákazníka a zvýšite úspešnosť pri predaji
 • prestanete sa obávať námietok a odmietnutia
 • obchodovanie si obľúbite

Máte záujem o tréning?