PREDÁVAM S ÚSMEVOM

kurz predajných zručností pre maloobchodných predajcov

Zákazník si veľakrát nepamätá, čo si kupoval, ale rozhodne vie, ako sa pri tom cítil. Kto môže jeho pocity najviac ovplyvniť? Predajca. Predajca k spokojnosti zákazníka prispieva veľkou mierou. Spokojný zákazník = opakovaný nákup + šírenie dobrého mena spoločnosti. A to už stojí za to venovať sa predajcom a prezradiť im tipy, ako aj náhodných návštevníkov premeniť na spokojných a verných zákazníkov. To všetko sa predajcovia naučia na kurzu Predajných zručností.

ČO SA DOZVIETE?

Ako predajcu vidí zákazník... Že pri predaji hrajú hlavnú rolu emócie... Spoznáte jednoduchú štruktúru rozhovoru... Ako zákazníka nenásilne osloviť a zaujať... Prečo a ako viesť rozhovor otázkami... Že zákazníka presvedčia výhody... Ako dôležitý je doplnkový predaj... Že predaj uzatvára predajca... Ako jednať s rôznymi typmi zákazníkov...

PRÍNOSY PRE VÁS

Vzrastie vaša sebadôvera pri obchodnom rozhovore.

Naučíte sa oslovovať zákazníka nenásilne, prirodzene a hlavne účinne.

Dokážete hovoriť rečou vášho zákazníka.

Vďaka jednoduchej štruktúre skrátite čas u zákazníka a zvýšite úspešnosť pri predaji.

Prestanete sa obávať námietok a odmietnutia.

Obľúbite si obchodovanie.

Máte záujem o kurz pre váš tím?