PREDÁVAM S ÚSMEVOM

tréning predajných zručností pre maloobchodných predajcov

Zákazník si veľakrát nepamätá, čo si kupoval, ale rozhodne vie, ako sa pri tom cítil. Kto môže jeho pocity najviac ovplyvniť? Predajca. Predajca k spokojnosti zákazníka prispieva veľkou mierou. Spokojný zákazník = opakovaný nákup + šírenie dobrého mena spoločnosti. A to už stojí za to venovať sa predajcom a prezradiť im tipy, ako aj náhodných návštevníkov premeniť na spokojných a verných zákazníkov. To všetko sa predajcovia naučia na tréningu Predajných zručností.

Čo sa na tréningu dozviete?

 • Ako predajcu vidí zákazník...
 • Ako jednať s rôznymi typmi zákazníkov...
 • Že pri predaji hrajú hlavnú rolu emócie...
 • Spoznáte jednoduchú štruktúru rozhovoru..
 • Ako zákazníka nenásilne osloviť a zaujať...
 • Prečo a ako viesť rozhovor otázkami...
 • Že zákazníka presvedčia výhody...
 • Ako dôležitý je doplnkový predaj...
 • Že predaj uzatvára predajca...

Prínosy pre vás:

 • vzrastie vaša sebadôvera pri obchodnom rozhovore
 • naučíte sa oslovovať zákazníka nenásilne, prirodzene a hlavne účinne
 • dokážete hovoriť rečou vášho zákazníka
 • vďaka jednoduchej štruktúre skrátite čas u zákazníka a zvýšite úspešnosť pri predaji
 • prestanete sa obávať námietok a odmietnutia
 • obľúbite si obchodovanie

Máte záujem o tréning?