REČ TELA

kurz neverbálnej komunikácie

Čaká nás dôležitá prezentácia, či skúška, venujeme jej príprave veľa času, obsah pilujeme do detailov, na jedno však zabúdame. Pripravujeme obsah, ale zabúdame na formu. Áno, reč je o reči, reči tela - o neverbálnej komunikácii. Ta totiž dokáže prezradiť veľa. A veľakrát viac, ako by sme chceli :-) Je to tak, neverbálna komunikácia prezrádza naše rozpoloženie, naše émocie, našu sebaistotu. A to isté je samozrejme aj u druhej strany, s ktorou komunikujeme alebo obchodujeme. Ak chcete porozumieť, čo vám signalizuje druhá strana a zlepšit sa v čítaní neverbálnej komunikácie, ste tu dobre. Ak chcete posilnit svoj prejav prostredníctvom vašej reči tela, tak ste tu tiež dobre. Tešíme sa na vás na kurzu Reč tela.

ČO SA DOZVIETE?

Akú siluneverbálna komunikácia. Význam súhry verbálnej a neverbálnej zložky komunikácie. Z čoho sa reč tela skladá. Čo nám druhá strana signalizuje - ako čítať reč tela. Aký vplyv má reč tela na naše myslenie. Ako posilniť svoju vlastnú reč tela.

PRÍNOSY PRE VÁS

Vzrastie vaša presvedčivosť pri komunikácii. 

Naučíte sa "čítať medzi riadkami". 

Zvýšite svoju úspešnosť pri jednaní, obchodovaní, riešení konfliktov. 

Porozumiete viac druhým aj sebe.

Máte záujem o kurz pre váš tím?