SITUAČNÉ VEDENIE

kurz vedenia ľudí

"V správny okamžik, na správnom mieste, správnym spôsobom." Tento výrok veľmi dobre vystihuje schopnosť skvelých lídrov vedieť citlivo prispôsobiť svôj štýl vedenia ľudí. K rozhodnutiu aký štýl použiť slúži lídrom ich vnímavosť, znalosť ľudí, skúsenosť a takisto znalosť vhodných spôsobov vedenia, ktoré aj vám radi predstavíme na kurzu Situačné vedenie.

ČO SA DOZVIETE?

Spoznáte bariéry úspešného vedenia ľudí a spôsoby, ako ich odstrániť. Spoznáte štyri  základné štýly situačného vedenia. Kedy a ako jednotlivé štýly využiť. Ako jednotlivé štýly využiť pri rozvoji a motivácii ľudí.

PRÍNOSY PRE VÁS

Prirodzene posilníte svoju pozíciu lídra. 

Posilníte a využijete silné stránky vašich ľudí. 

Posilníte motiváciu celého tímu. 

Máte záujem o kurz pre váš tím?