Team Building

Pomáhame tímom k úspechu

Teambuilding otvára originálny priestor pre poznanie tímových konštelácií, rozvoj vzťahov a rezonanciu emócií. Je to dôležitý moment v budovaní tímovej dynamiky. Umožňuje zmeniť prostredie, tempo a učiť sa zo spoločných zážitkov. Jeho scenár reflektuje vopred dohodnuté ciele: 

Čo má teambuilding zrkadliť? 

Kam má tím doviesť? 

Spoločne v jednom časopriestore...

  • spoznávame svoje tímové role
  • počúvame sa a organizujeme spoluprácu
  • hovoríme o prioritách a volíme stratégie
  • prehlbujeme dôveru
  • využívame prirodzenú kreativitu a dôvtip
  • uvoľňujeme pracovný stres
  • získavame novú energiu

...pomocou tímových techník...

napr.: problémové úlohy a ich riešenie, projektovo-herné simulácie, komunikačné kazuistiky, dobrodružné outdoorové akcie, umelecky a technicky orientované projekty, psychologické hry, relaxačné programy a iné. 

...pomáhame tímom k úspechu.

Na ceste plnej spoločných zážitkov na zemi, vo vzduchu i na vode vás bude sprevádzať skúsený tím pod vedením  špecialistu na teambuilding Zdeňka Novotného. 

Zdeněk Novotný, lektor a špecialista na teambuildingové a voľnočasové aktivity, autor niekoľko desiatok originálnych teambuldingových konceptov pre malé aj veľké firmy. 

Máte záujem o Team Building pre váš tím?

Máte záujem o viac informácií?