Teambuilding

Pomáhame tímom k úspechu

Teambuilding otvára originálny priestor pre poznanie tímových konštelácií, rozvoj vzťahov a rezonanciu emócií. Je to dôležitý moment v budovaní tímovej dynamiky. Umožňuje zmeniť prostredie, tempo a učiť sa zo spoločných zážitkov. Jeho scenár reflektuje vopred dohodnuté ciele: 

Čo má teambuilding zrkadliť? 
Kam má tím doviesť? 

Spoločne v jednom časopriestore...

  1. spoznávame svoje tímové role
  2. počúvame sa a organizujeme spoluprácu
  3. hovoríme o prioritách a volíme stratégie
  4. prehĺbujeme dôveru
  5. využívame prirodzenú kreativitu a dôvtip
  6. uvoľňujeme pracovný stres
  7. získavame novú energiu

...pomocou tímových techník...

napr.: problémové úlohy a ich riešenie, projektovo-herné simulácie, komunikačné kazuistiky, dobrodružné outdoorové akcie, umelecky a technicky orientované projekty, psychologické hry, relaxačné programy a iné. 

...pomáhame tímom k úspechu.

Na ceste plnej spoločných zážitkov na zemi, vo vzduchu i na vode vás bude sprevádzať skúsený tím pod vedením  špecialistu na teambuilding.

Zdeněk Novotný,  špecialista na teambuildingové a voľnočasové aktivity, autor niekoľko desiatok originálnych teambuldingových konceptov.