UMENIE PRESADIŤ SA

tréning asertívnej komunikácie

Viete správne argumentovať a pozitívnym spôsobom žiadať to, čo chcete? Asertivita rozvíja schopnosť mať veci pod kontrolou, správať sa sebaisto, vedieť počúvať druhých a pristúpiť aj na kompromis. Mať pozitívny prístup k druhým ľuďom, zdravé sebavedomie, schopnosť zmeniť svoj názor pod vplyvom lepších argumentov. To všetko a veľa ďalších asertívnych nástrojov na vás čaká na tréningu Asertívnej komunikácie.

Čo sa dozviete?

  • S akými štýlmi správania sa stretávame...
  • Aký štýl preferujete vy...
  • Ako spoznáte manipuláciu...
  • Čo je to vlastne asertivita...
  • Ako a kde ju môžete využiť...
  • Aké asertívne zručnosti a techniky môžete využiť...

Prínosy pre vás:

  • vzrastie vaša sebadôvera, otvorenosť a vyrovnanosť
  • budete lepšie zvládať riešenie konfliktov, či už na pracovisku alebo v súkromí
  • prispejete k lepšej pracovnej atmosfére
  • celkovo budete mať pozitívnejší prístup k sebe, svojmu okoliu a životu

Máte záujem o tréning?