Manažerská akademie

 Program přeměny manažerů na lídry pro firemní týmy

10 jednodenních až třídenních modulů

Lektoři s více než 20-letou praxí

6 - 12 manažerů z jedné společnosti

Závěrečná reflexe - aplikace v praxi

Co získá váš tým absolvováním Manažerské akademie?

Prohloubení porozumění a spolupráce mezi manažery. Souhru vašeho manažerského týmu.

Zlepšení a posílení základních kompetencí lídra u jednotlivců i skupiny.

Výměnu zkušeností získaných během akademie.

Praktické procvičení získaných dovedností. 

Manažerská akademie je vedená vysoce praktickou, zážitkovou formou s důrazem na získání AHA momentů a zrcadlením situací z vlastní praxe účastníků. Důraz je rovněž kladený na nácvik získaných vědomostí v praxi formou individuálních úloh realizovaných účastníky v mezidobí mezi jednotlivými moduly. Manažerská akademie je složená z témat souvisejících s kompetencemi a dovednostmi, které potřebují manažeři k úspěšnému zvládnutí cesty přeměny manažera na lídra :-)

1. Nemusím, ale chci

Trénink (sebe)motivace

2. Komunikační klíč

Trénink jednání s různými typy lidí

3. Člověk na prvním místě

Trénink vědomé komunikace

4. Vést nebo řídit?

Trénink vedení lidí

5. Dohodneme se?

Trénink vyjednávání

6. Času máme hodně

Trénink time managementu

7. Spolu dosáhneme víc

Trénink týmové práce


8. Změna je život

Trénink zvládání a řízení změny

9. Zpětná vazba jako dar

Trénink poskytování zpětné vazby

10. Jak prodat sám sebe

Trénink prezentačních dovedností

Délka a rozsah Manažerské akademie je u každého firemního klienta specifikována individuálně na základě aktuálních potřeb rozvoje jeho manažerského týmu. Podrobné informace k jednotlivým modulům vám poskytneme na vyžádání.

Chcete rozvíjet váš manažerský tým?

Spojte se s námi