Kontakt

Pavlína Pelcová

Firemné vzdelávanie / Koučing

0911 521 810, pavlina@thebestteam.sk

Juraj Pelc

Online školenia / Mystery Shopping 

0903 747 696, juraj@thebestteam.sk

Kontakty SR:

E-mail: thebestteam@thebestteam.sk

Tel.: 0903 747 696, 0911 521 810

Korešpondenčná adresa: 

Štefánikova 817/15, 020 01 Púchov

Fakturačné údaje:

THE BEST TEAM s.r.o.

Štefánikova 817/15, 020 01 Púchov

IČO: 45309540, DIČ: 2022930173 reg. Okresný súd Trenčín, odd. Sro, č. vložky 22365/

Kontakty ČR:

THE BEST TEAM s.r.o.

Františkánská 172, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 607 715 500

E-mail.: pavlina@thebestteam.sk