Školenia a tréningy

Pre každého firemného klienta pripravujeme školenia, tréningy alebo workshopy naozaj NA MIERU. Vážime si vynaloženého času účastníkov našich aktivít, investícií firiem do rozvoja svojich zamestnancov a v neposlednom rade aj mena našej spoločnosti. Z týchto dôvodov kladieme dôraz na dokonalú prípravu, poznaní spoločnosti aj tímu, ktorému sa venujeme a pripravujeme aktivitu naozaj zacielenú na aktuálne rozvojové potreby. Aj vďaka tomu sa k nám klienti dlhodobo opakovane vracajú s požiadavkou spolupráce pri rozvoji ich tímov aj jednotlivcov, čo si veľmi vážime. Tešíme sa aj zo spätnej väzby účastníkov našich školení. Kontaktujú nás aj veľa rokov po školení so slovami: "Vy ste boli tí, kto ma na školení nasmerovali..." Veľmi sa radujeme z toho, že môžeme vykonávať činnosť, ktorá nám dává zmysel.


Čo si účastníci z našich aktivít najviac odnášajú? ZÁŽITOK. Vždy prepájame nové vedomosti a znalosti s vlastným zážitkom účastníkov. Prepájeme fakty s emóciami. Vďaka vysoko interaktívnemu prístupu, kedy si majú účastníci možnosť všetko vyskúšať na vlastnej koži, umocňujeme ukladanie nových znalostí do pamäti a zvyšujeme efektivitu aplikácie nových znalostí do PRAXE  účastníkov.


Viac ako 100 firemných klientov a 15 tisíc absolventov naše zážitkové vzdelávanie už zažilo "na vlastnej koži". Je pre nás naozaj cťou, že nás klienti opakovane vyhľadávajú, odporúčajú nás a naše aktivity medzi sebou a dlhodobo s nami spolupracujú pri rozvoji toho najcennejšieho, čo vo firme majú, svojich spokojných zamestnancov.

Aktuálne pomáhame firmám a spoločnostiam zvládať dopady krízy prostredníctvom školení, zameraných na:

  • zvládanie zmien, ktoré súčasná doba prináša
  • zvládanie stresu a nastavenie životnej rovnováhy
  • obnovenie komunikácie vo firme
  • motiváciu tímov a sebamotiváciu jednotlivcov
  • zmeny v obchodnom prístupe, ktoré si zmena na trhu žiada

Chcete vedieť viac? Napíšte alebo zavolajte

S radosťou sa vám osobne predstavíme a spoločne zistíme najlepšie možnosti rozvoja aj vášho tímu