ŠKOLENIA A TRÉNINGY

Naozaj na mieru


Naozaj na mieru

Pre každého firemného klienta pripravujeme školenia, tréningy alebo workshopy naozaj NA MIERU. Vážime si vynaloženého času účastníkov našich aktivít, investícií firiem do rozvoja svojich zamestnancov a v neposlednom rade aj mena našej spoločnosti. Z týchto dôvodov kladieme dôraz na dokonalú prípravu, poznaní spoločnosti aj tímu, ktorému sa venujeme a pripravujeme aktivitu naozaj zacielenú na aktuálne rozvojové potreby. Aj vďaka tomu sa k nám klienti dlhodobo opakovane vracajú s požiadavkou spolupráce pri rozvoji ich tímov aj jednotlivcov, čo si veľmi vážime. Tešíme sa aj zo spätnej väzby účastníkov našich školení. Kontaktujú nás aj veľa rokov po školení so slovami: "Vy ste boli tí, kto ma na školení nasmerovali..." Veľmi sa radujeme z toho, že môžeme vykonávať činnosť, ktorá nám dává zmysel.


Čo si účastníci z našich aktivít najviac odnášajú? ZÁŽITOK. Vždy prepájame nové vedomosti a znalosti s vlastným zážitkom účastníkov. Prepájeme fakty s emóciami. Vďaka vysoko interaktívnemu prístupu, kedy si majú účastníci možnosť všetko vyskúšať na vlastnej koži, umocňujeme ukladanie nových znalostí do pamäti a zvyšujeme efektivitu aplikácie nových znalostí do praxe účastníkov.

Zážitok a využitie v praxi


Skúsenosti

Viac ako 100 firemných klientov a 15 tisíc absolventov naše zážitkové vzdelávanie už zažilo "na vlastnej koži". Je pre nás naozaj cťou, že nás klienti opakovane vyhľadávajú, odporúčajú nás a naše aktivity medzi sebou a dlhodobo s nami spolupracujú pri rozvoji toho najcennejšieho, čo vo firme majú, svojich spokojných zamestnancov.

Pomáhame firmám a spoločnostiam zvládať dopady aktuálnej krízy.

Aktuálne pomáhame firmám a spoločnostiam zvládať dopady krízy prostredníctvom školení, zameraných na:

  • zvládanie zmien, ktoré súčasná doba prináša
  • zvládanie stresu a nastavenie životnej rovnováhy
  • obnovenie komunikácie vo firme
  • motiváciu tímov a sebamotiváciu jednotlivcov
  • zmeny v obchodnom prístupe, ktoré si zmena na trhu žiada