Referencie

Už 20 rokov pomáhame firmám rásť...

Riadime sa mottom: "Ľudia sú to najcennejšie, čo firma má a preto stojí za to venovať sa im." Počas 20-tich rokov sme mali česť venovať sa ľuďom formou úspešného realizovania rozvojových a vzdelávacích programov pre tisíce zamestnancov vo viac ako 100 spoločnostiach. Tvoríme a realizujeme vzdelávacie a rozvojové programy - školenia, kurzy, online kurzy, tréningy a workshopy pre firemné tímy.

Naši ctení klienti...

Výber spoločností, pre ktoré sme realizovali vzdelávacie a rozvojové aktivity.

Svoju prácu robíme s láskou..

Tréningy so srdcom - viac ako obyčajné školenia. Tento názov dali našim aktivitám samotní účastníci našich programov. Veľakrát sa tento slogan opakoval v spätnej väzbe na naše školenia či tréningy. A naozaj vystihuje charakter našich tréningov. Do každej aktivity dávame svoje srdce. Zastávame názor, že keď chceme účastníkov niečo nové naučiť tak, aby to naozaj aplikovali v praxi, musíme byť nielen odborníci, ale predovšetkým ľudia, ktorí milujú činnosť, ktorú robia. Iba ten, kto horí, môže zapalovať.... A my naozaj horíme :-)

Od vás o nás...

"Chcem vám obidvom ešte raz veľmi pekne poďakovat za dnesnú akciu. Ako som povedal, keď som odchádzal, zasa dalšia skvelá vec z vašich rúk a veľmi si vážim, že nám firma dala takúto príležitost. Vaše tréningy sú poňaté veľmi ľudsky, prezentované zrozumiteľnou formou a demonštrované na jednoduchých príkladoch z bežných životných situácií, v ktorých sa bezpochyby mnohokrát ocitol každý človek. Je v nich vložený kus psychologického kumštu na dôvažok podkutého vašimi bohatými skúsenosťami z praxe. Geniálne sa dokážete nastylizovať tónom v hlase, mimikou aj gestikuláciou do príkladovej situácie a človek na prvú šupu pochopí, kam smerujete. Z tohto všetkého dokážete udávať skvelý smer účastníkom kurzu a vzbudiť v nich jednak prirodzenú zvedavosť, ale aj snahu zapájať sa a hľadať odpovede a riešenia na vami položené otázky. Patrí vám obom obrovská vďaka!"

Martin Buschbacher, Sales Director

Doprajte tento zážitok aj vášmu tímu...

S radosťou vám poskytneme viac informácií o možnostiach spolupráce.