Referencie

Už 20 rokov pomáhame firmám rásť...

Riadime sa mottom: "Ľudia sú to najcennejšie, čo firma má a preto stojí za to venovať sa im." Počas 20-tich rokov sme mali česť venovať sa ľuďom formou úspešného realizovania rozvojových a vzdelávacích programov pre tisíce zamestnancov vo viac ako 100 spoločnostiach. Tvoríme a realizujeme vzdelávacie a rozvojové programy - školenia, kurzy, online kurzy, tréningy a workshopy pre firemné tímy.

Robíme svoju prácu s láskou...

Výber spoločností, pre ktoré sme realizovali vzdelávacie a rozvojové aktivity.

Od vás o nás...

Tréningy so srdcom - viac ako obyčajné školenia. Tento názov dali našim aktivitám samotní účastníci našich programov. Veľakrát sa tento slogan opakoval v spätnej väzbe na naše školenia či tréningy. A naozaj vystihuje charakter našich tréningov. Do každej aktivity dávame svoje srdce. Zastávame názor, že keď chceme účastníkov niečo nové naučiť tak, aby to naozaj aplikovali v praxi, musíme byť nielen odborníci, ale predovšetkým ľudia, ktorí milujú činnosť, ktorú robia. Iba ten, kto horí, môže zapalovať.... A my naozaj horíme :-)