KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

Zlepšujeme komunikáciu

Nakoľko každý rozvojový a tréningový program pripravujeme na mieru zákazníka a kladieme dôraz na dokonalú prípravu, poznaní spoločnosti aj tímu, ktorému sa venujeme, uvedené témy sú iba orientačné. Radi vám osobne predstavíme možnosti, ako spoločne efektívne rozvíjať aj vašich zamestnancov. 

VEDOMÁ KOMUNIKÁCIA

rozvojový a tréningový program 

1. Spoznáš sám seba - svoje talenty a dary v komunikácii.

2. Naučíš sa spoznať komunikačného partnera.

3. Zistíš prečo a ako sa prispôsobiť druhej strane.

4. Spoznáš silu vedomej komunikácie.

5. Spoznáš silu slova.

6. Spoznáš silu otázok - PREČO a PREČO NIE?

7. Získaš nový pohľad na komunikáciu a jej vedomé využitie v živote.

KOMUNIKAČNÝ KLÚČ

rozvojový a tréningový program 

1. Spoznáš svoj osobnostný typ.

2. Spoznáš skryté talenty svojho osobnostného typu.

3. Zistíš ako talenty premeniť na silné stránky a využiť ich v pracovnom a osobnom živote.

4. Porozumieš druhým ľuďom a ich osobnostným typom. 

5. Naučíš sa vhodne používať "reč ich kmeňa".

6. Zvýšiš úspešnosť pri obchodovaní a vyjednávaní. 

7. Získaš účinný nástroj na uľahčenie porozumenia a komunikácie v pracovnom aj osobnom živote.

UMENIE PRESADIŤ SA

rozvojový a tréningový program 

1. Spoznáš štyri štýly správania sa.

2. Identifikuješ štýl, ktorý používaš. 

3. Naučíš sa identifikovať manipuláciu.

4. Zistíš, ako na manipuláciu reagovať.

5. Naučíš sa využívať techniky, ako si nastaviť vlastné hranice a presadiť sa.

6. Zvýšiš svoje sebavedomie a sebaúctu.

7. Získaš nástroj na ľahšie a úspešnejšie zvládnutie rôznych náročných komunikačných situácií.

Chcete vedieť viac?

Zavolajte alebo napíšte nám :-)