Riadime sa mottom: "Ľudia sú to najcennejšie, čo firma má a preto stojí za to venovať sa im." Počas 20-tich rokov sme mali česť venovať sa ľuďom formou úspešného realizovania rozvojových a vzdelávacích programov pre tisíce zamestnancov vo viac ako 100 spoločnostiach. Tvoríme a realizujeme unikátne vzdelávacie a rozvojové programy - školenia, kurzy, online kurzy, tréningy a workshopy pre firemné tímy. Špecializujeme sa na rozvoj komunikačných, predajných a manažérskych zručností ako aj na našu "srdcovku" sebarozvojové programy.

Tréningy so srdcom - viac ako obyčajné školenia. Tento názov dali našim aktivitám samotní účastníci našich programov. Veľakrát sa tento slogan opakoval v spätnej väzbe na naše školenia či tréningy. A naozaj vystihuje charakter našich tréningov. Do každej aktivity dávame svoje srdce. Zastávame názor, že keď chceme účastníkov niečo nové naučiť tak, aby to naozaj aplikovali v praxi, musíme byť nielen odborníci, ale predovšetkým ľudia, ktorí milujú činnosť, ktorú robia. Iba ten, kto horí, môže zapalovať.... A my naozaj horíme :-)

Hlavným cieľom našej spoločnosti a aj každého lektora je naozaj praktické využitie znalostí získaných počas vzdelávania, a preto sú všetky aktivity vedené interaktívnou a praktickou formou, čo si absolventi aj zadávatelia veľmi cenia. Pridanou hodnotou každej našej aktivity je vďaka prístupu a nadšeniu našich lektorov aj "naštartovanie" motivácie a chuti ľudí, ktorých školíme, okamžite aplikovať nové poznatky v praxi.

Tak, ako je každá firma či každá firemná skupina jedinečná, tak aj každý náš tréning či školenie je jedinečné a unikátne. V čom je unikátne? Naši lektori využívajú nielen svoje odborné znalosti, dlhoročné skúsenosti, ale predovšetkým svoju schopnosť prispôsobiť vzdelávanie a rozvoj presne na mieru danej skupiny, resp. firmy. Aj vďaka tomu už 20 rokov pomáhame firmám rásť.

Pri vedení našich vzdelávacích aktivít kladieme dôraz na kvalitu a naozaj praktické využitie získaných zručností a preto spolupracujeme s tímom profesionálov zapálených pre svoju prácu. Lektori a konzultanti, s ktorými spolupracujeme, majú dlhodobé skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých a taktiež úspešnú prax v oblastiach, ktoré trénujú.  

Chcete vedieť viac?