Manažérska akadémia 

Cesta rozvoja vášho manažérskeho tímu

Kto z nás môže povedať, že je pre neho jeho šéf vzorom? A navyše je ešte milý a dokáže mu načúvať? Nájdu sa aj výnimky, naozaj. Ale je to fajn predstava, však? Ruku na srdce, ako vnímajú vašich manažérov ich podriadení? Ako plnia svoje úlohy? Aká je atmosféra v ich tímoch? Chcete aj vy, aby svoje manažérske úlohy zvládali s ľahkosťou a stali sa pre podriadených naozaj vzorom? 

Súčasná rýchla a technologická doba zásadne mení požiadavky na manažérov. Potrebujú základnú schopnosť vychádzať s rôznorodou škálou ľudí, schopnosť vytvoriť a rozvíjať pracovný tím, zvládať time management svoj aj svojho tímu, konštruktívne a strategicky myslieť, rýchle sa rozhodovať, kreatívne riešiť situácie, zvládať a podnecovať zmeny. No, nie je toho naozaj málo.... Ako však zvládať nároky súčasnej doby? Účinnou cestou je sebarozvoj, ktorý manažéra posúva vpred. 

Vitajte na Manažérskej Akadémii 

 • MA sa zúčastňuje skupina manažérov z jednej spoločnosti v počte 6 - 12
 • MA je zložená z 10 jednodňových až trojdňových  modulov, výber modulov 
 • MA je realizovaná 1 x mesačne so záverečnou reflexiou získaných vedomostí a skúseností
 • MA je vedená praktickou, zážitkovou formou s dôrazom na získanie AHA momentov a zrkadlením situácií z vlastnej praxe účastníkov. Dôraz je taktiež kladený na nácvik získaných vedomostí v praxi formou individuálnych úloh realizovaných účastníkmi v medziobdobí medzi jednotlivými modulmi
 • MA vedú lektori s 20-ročnou praxou v rozvoji manažérskych skupín aj jednotlivých manažérov
 • MA je zložená z tém, ktoré potrebujú absolventi k úspešnému zvládnutiu svojich manažérskych rolí
 • MA je podporená následným koučingom manažérov v prípade potreby individuálneho rozvoja

Čo získa váš manažérsky tím?

 1. Prehĺbenie porozumenia a spolupráce medzi manažérmi
 2. Zlepšenie manažérskych kompetencií jednotlivcov
 3. Výmenu skúseností získaných počas Manažérskej akadémie
 4. Praktické precvičenie získaných zručností
 5. Súhru manažérskeho tímu spoločnosti

Aké témy na vás čakajú?

 1. NEMUSÍM, ALE CHCEM...
 2. VIESŤ, ALEBO RIADIŤ?
 3. KOMUNIKAČNÝ KĽÚČ
 4. ČLOVEK NA 1. MIESTE
 5. DOHODNEME SA?
 6. ČASU MÁME VEĽA, ALE NEVYUŽÍVAME HO EFEKTÍVNE
 7. ZMENA JE ŽIVOT
 8. SPOLU DOSIAHNEME VIAC
 9. ONI NA TO MAJÚ!
 10. AKO PREDAŤ SÁM SEBA
 • Tréning (seba)motivácie
 • Tréning vedenia podriadených
 • Tréning jednania s rôznymi typmi ľudí
 • Tréning efektívnej komunikácie
 • Tréning vyjednávania
 • Tréning time managementu
 • Tréning riadenia zmeny
 • Tréning tímovej práce
 • Tréning koučovania a delegovania
 • Tréning prezentačných zručností

Podrobné informácie k jednotlivým témam  vám velmi radi poskytneme na vyžiadanie. 

Urobte  prvý krok na ceste rozvoja vášho manažérskeho tímu