Manažérska akadémia

 Program premeny manažérov na lídrov pre firemné tímy

10 jednodňových až trojdňových blokov

Lektori s viac ako 20-ročnou praxou

6 - 12 manažérov z jednej spoločnosti

Záverečná reflexia - aplikácia v praxi

Čo získa váš tím absolvovaním Manažérskej akadémie?

Prehĺbenie porozumenia a spolupráce medzi manažérmi. Súhru vášho manažérskeho tímu.

Zlepšenie a posilnenie základných kompetencií lídra u jednotlivcov aj skupiny.

Výmenu skúseností získaných počas akadémie. 

Praktické precvičenie získaných zručností. 

Manažérska akadémia je vedená vysoko praktickou, zážitkovou formou s dôrazom na získane AHA momentov a zrkadlením situácií z vlastnej praxe účastníkov. Dôraz je rovnako kladený na nácvik získaných vedomostí v praxi formou individuálnych úloh realizovaných účastníkmi v medziobdobí medzi jednotlivými modulmi. Manažérska akadémia je zložená z tém súvisiacich s kompetenciami a zručnosťami, ktoré potrebujú manažéri k úspešnému zvládnutiu cesty premeny manažéra na lídra :-)

1. Nemusím, ale chcem

Tréning (seba)motivácie

2. Komunikačný kľúč

Tréning jednania s rôznymi typmi ľudí

3. Človek na prvom mieste

Tréning vedomej komunikácie

4. Viesť, alebo riadiť?

Tréning vedenia ľudí

5. Dohodneme sa?

Tréning vyjednávania

6. Času máme veľa

Tréning time managementu

7. Spolu dosiahneme viac

Tréning tímovej práce


8. Zmena je život

Tréning zvládania a riadenia zmeny

9. Spätná väzba ako dar

Tréning poskytovania spätnej väzby

10. Ako predať sám seba

Tréning prezentačných zručností

Dĺžka a rozsah Manažérskej akadémie je u každého firemného klienta špecifikována individuálne na základe aktuálnych potrieb rozvoja jeho manažérskeho tímu. Podrobné informácie k jednotlivým modulom vám poskytneme na vyžiadanie :-)

Chcete rozvíjať váš manažérsky tím?

Napíšte alebo zavolajte nám :-)