MANAŽÉRSKA AKADÉMIA

Rozvojový program pre manažérske tímy

Čo získa váš tím  absolvovaním Manažérskej akadémie? Prehĺbenie porozumenia a spolupráce medzi manažérmi. Súhru manažérskeho tímu. Výmenu skúseností počas akadémie. Zlepšenie a posilnenie kompetencií lídra u jednotlivcov aj skupiny. Praktické precvičenie získaných zručností.

10 jednodňových až trojdňových blokov


Lektori s viac ako 20-ročnou praxou


6 - 12 manažérov z jednej spoločnosti

Záverečná reflexia - aplikácia v praxi

1. NEMUSÍM, ALE CHCEM

tréning (seba)motivácie

2. KOMUNIKAČNÝ KĽÚČ

tréning jednania s rôznymi typmi ľudí

3. ČLOVEK NA PRVOM MIESTE

tréning vedomej komunikácie

4. VIESŤ, ALEBO RIADIŤ?

tréning vedenia ľudí

5. DOHODNEME SA?

tréning vyjednávania

6. ČASU MÁME VEĽA

tréning time managementu

7. SPOLU DOSIAHNEME VIAC

tréning tímovej práce

8. ZMENA JE ŽIVOT

tréning zvládania a riadenia zmeny

9. SPÄTNÁ VÄZBA AKO DAR

tréning poskytovania spätnej väzby

10. AKO PREDAŤ SÁM SEBA

tréning prezentačných zručností

Manažérska akadémia je vedená vysoko praktickou, zážitkovou formou s dôrazom na získane AHA momentov a zrkadlením situácií z vlastnej praxe účastníkov. Dôraz je rovnako kladený na nácvik získaných vedomostí v praxi formou individuálnych úloh realizovaných účastníkmi v medziobdobí medzi jednotlivými modulmi. Manažérska akadémia je zložená z tém súvisiacich s kompetenciami a zručnosťami, ktoré potrebujú manažéri k úspešnému zvládnutiu cesty premeny manažéra na lídra.

Dĺžka a rozsah Manažérskej akadémie je u každého klienta špecifikována individuálne na základe aktuálnych potrieb rozvoja jeho manažérskeho tímu. Podrobné informácie k jednotlivým modulom vám poskytneme na vyžiadanie.

Chcete vedieť viac?

Zavolajte alebo napíšte nám :-)