Firemné vzdelávanie na mieru

20 ROKOV POMÁHAME FIRMÁM RÁSŤ

Tvoríme a realizujeme unikátne vzdelávacie a sebarozvojové programy - školenia, kurzy, online kurzy, tréningy a workshopy pre firemné tímy...

Kladieme dôraz na kvalitu...

Robíme svoju prácu s láskou...

"Chcem vám obidvom ešte raz veľmi pekne poďakovat za dnesnú akciu. Ako som povedal, keď som odchádzal, zasa ďalšia skvelá vec z vašich rúk a veľmi si vážim, že nám firma dala takúto príležitosť. Vaše tréningy sú poňaté veľmi ľudsky, prezentované zrozumiteľnou formou a demonštrované na jednoduchých príkladoch z bežných životných situácií, v ktorých sa bezpochyby mnohokrát ocitol každý človek. Je v nich vložený kus psychologického kumštu na dôvažok podkutého vašimi bohatými skúsenosťami z praxe. Geniálne sa dokážete nastylizovať tónom v hlase, mimikou aj gestikuláciou do príkladovej situácie a človek na prvú šupu pochopí, kam smerujete. Z tohto všetkého dokážete udávať skvelý smer účastníkom kurzu a vzbudiť v nich jednak prirodzenú zvedavosť, ale aj snahu zapájať sa a hľadať odpovede a riešenia na vami položené otázky. Patrí vám obom obrovská vďaka!"

Martin Buschbacher, Sales Director

Doprajte tento zážitok aj vášmu tímu...

S radosťou vám poskytneme viac informácií o možnostiach spolupráce.