Zlepšujeme umenie viesť ľudí


Školenia a tréningy vedení ľudí

MANAŽÉR ALEBO LÍDER? - tréning efektívneho vedenia ľudí

HURÁ, HODNOTENIE - tréning vedenia hodnotiaceho rozhovoru

NEMUSÍM, ALE CHCEM - tréning (seba)motivácie

SPOLU DOSIAHNEME VIAC - tréning  efektívnej tímovej práce

ČASU MÁME VEĽA - tréning time managementu

ČLOVEK NA PRVOM MIESTE - tréning empatickej komunikácie

KAMARÁTKA ZMENA - tréning zvládania a riadenia zmien

MINDFUL LEADERSHIP - mindfulness v praxi manažéra

Nakoľko každú aktivitu pripravujeme na mieru zákazníka, uvedené témy sú iba orientačné. Každú tému pripravujeme a realizujeme pre začiatočníkov aj pokročilých. Radi vám osobne predstavíme možnosti, ako spoločne efektívne rozvíjať aj vašich zamestnancov.

Chcete posilniť umenie viesť ľudí?

Napíšte alebo zavolajte nám :-)