VEDENIE ĽUDÍ

Cesta premeny manažéra na lídra

Nakoľko každý rozvojový a tréningový program pripravujeme na mieru zákazníka a kladieme dôraz na dokonalú prípravu, poznaní spoločnosti aj tímu, ktorému sa venujeme, uvedené témy sú iba orientačné. Radi vám osobne predstavíme možnosti, ako spoločne efektívne rozvíjať aj vašich zamestnancov. 

KLÚČ K VEDENIU ĽUDÍ

rozvojový a tréningový program

1. Spoznáš sám seba - svoje talenty a dary pri vedení ľudí.

2. Zistíš, ako identifikovať talenty podriadených a ako ich efektívne využiť.

3. Spoznáš silu pozornosti a vedomej komunikácie s podriadenými.

4. Spoznáš silu vedomého načúvania poriadeným.

5. Zistíš, ako sa stať pre podriadených prirodzeným vzorom.

6. Zistíš, ako poznať kedy svojich ľudí viesť a kedy riadiť.

7. Získaš kľúč k vedomému vedeniu ľudí.

TAJOMSTVO ÚSPEŠNÝCH LÍDROV

rozvojový a tréningový program

1. Spoznáš sám seba - svoje talenty a dary pri vedení ľudí a ako ich efektívne využiť.

2. Spoznáš silu príkladu - vzoru  harmonického lídra.

3. Zistíš, prečo a ako pomôcť vykročiť podriadeným z komfortnej zóny.

4. Spoznáš, prečo, kedy a ako podriadných motivovať.

5. Naučíš sa podávať spätnú väzbu ako dar.

6. Získaš prirodzenú sebaistotu pri vedení ľudí.

7. Spoznáš tajomstvo úspešných lídrov.

SILA MOTIVÁCIE

rozvojový a tréningový program 

1. Spoznáš svoje motivačné a demotivačné faktory.

2. Zistíš, prečo vonkajšia motivácia nefunguje. 

3. Spoznáš silu vnútornej motivácie.

4. Zistíš, ako identifikovať a vedome využiť vnútornú motiváciu podriadených.

5. Spoznáš malé tipy pre veľkú zmenu v pracovnej motivácii.

6. Spoznáš rozdiely motivácie generácie X, Y, Z a alpha.

7. Získaš nový pohľad na motiváciu a jej zásadný význam pri vedení ľudí.

Chcete vedieť viac?

Zavolajte alebo napíšte nám :-)