Sprevádzame na ceste sebarozvoja


Školenia a tréningy sebarozvoja

NEMUSÍM, ALE CHCEM - tréning (seba)motivácie

HOVOR JAZYKOM JEHO KMEŇA - tréning osobnostnej typológie

HORIEŤ A NEVYHORIEŤ - prevencia syndrómu vyhorenia

NEBEZPEČNE BEZPEČNÁ OBLASŤ - tréning vykročenia z komfortnej zóny a zvládania stresu

MINDFULNESS V PRAXI - praktická cesta k harmonickému životu

KAMARÁTKA ZMENA - tréning efektívneho prístupu k prijímaní a zvládaní zmen 

Nakoľko každú aktivitu pripravujeme na mieru zákazníka, uvedené témy sú iba orientačné. Každú tému pripravujeme a realizujeme pre začiatočníkov aj pokročilých. Radi vám osobne predstavíme možnosti, ako spoločne efektívne rozvíjať aj vašich zamestnancov.

Chcete vo svojich ľuďoch nájsť to najlepšie?

Napíšte alebo zavolajte nám :-)