SEBAROZVOJ

Spoznaj sám seba

Nakoľko každý rozvojový a tréningový program pripravujeme na mieru zákazníka a kladieme dôraz na dokonalú prípravu, poznaní spoločnosti aj tímu, ktorému sa venujeme, uvedené témy sú iba orientačné. Radi vám osobne predstavíme možnosti, ako spoločne efektívne rozvíjať aj vašich zamestnancov. 

SPOZNAJ SÁM SEBA

rozvojový a tréningový program

1. Spoznáš svoj osobnostný typ.

2. Spoznáš skryté talenty svojho osobnostného typu.

3. Zistíš ako svoje talenty premeniť na silné stránky a využiť ich v pracovnom a osobnom živote.

4. Porozumieš druhým ľuďom a ich osobnostným typom.

5. Naučíš sa vhodne používať "reč ich kmeňa"

6. Zvýšiš úspešnosť pri jednaní s druhými ľuďmi.

7. Porozumieš viac sebe aj druhým.

NEBEZPEČNE BEZPEČNÁ OBLASŤ

rozvojový a tréningový program

1. Zistíš, čo je to komfortná zóna.

2. Identifikuješ, kde sa aktuálne nachádzaš ty.

3. Spoznáš, ako vnímaš zmeny a ako k nim pristupuješ.

4. Zistíš, čo je to sloboda voľby.

5. Zistíš, prečo a ako aktívne vykročiť z komfortnej zóny.

6. Vyskúšaš si vykročenie do zóny rozvoja.

7. Získaš nový pohľad na zmeny a ich príležitosti.

SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU

rozvojový a tréningový program

1. Zistíš prečo a ako žiť v harmónii.

2. Spoznáš, čo je to vedomá pozornosť.

3. Zistíš, ako funguje tvoja vedomá a nevedomá myseľ.

4. Spoznáš silu svojich myšlienok.

5. Zistíš, čo všetko získaš vedomou pozornosťou.

6. Naučíš sa techniky, ktorými posilníš vedomú pozornosť.

7. Získaš motiváciu k posilneniu žitia v prítomnom okamihu.

Chcete vedieť viac?

Zavolajte alebo napíšte nám :-)